سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
تندخویى گونه‏اى دیوانگى است ، چرا که تندخو پشیمان شود و اگر پشیمان نشد دیوانگى او استوار بود . [نهج البلاغه]


   1   2   3   4   5      >