سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
[ سهل پسر حنیف أنصارى پس از بازگشت از صفّین در کوفه مرد ، و امام او را از هرکس بیشتر دوست مى‏داشت فرمود : ] اگر کوهى مرا دوست بدارد در هم فرو ریزد [ و معنى آن این است که رنج بر او سخت شود و مصیبتها به سوى او شتاب گیرد . و چنین کار نکنند جز با پاکیزگان نیکوکار و گزیدگان اخیار . و این مانند فرموده اوست که : ] [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/9/1:: 2:34 عصر


به شمعی دل سپردم تا سحرگاه


و او در آتش دل در زبانهبه او دل دادم و در جانم انداخت


غمی با شعله های جاودانهز شوق آتشین هم نشینی


شده آب از سر و رویش روانهرخش از آتش عشقش گل انداخت


و شرم او به رخسارش نشانهسکوت آتشین دلنوازش


حکایت می نمود از صد فسانهبه پایان تا رسید از خانه ام رفت


سوار دود خود تا بی کرانهبه پای من نشستی تا نگیرد


دلم را بی کسی های شبانهغم بی هم زبانی آتشم زد


نهادم آتش دل را بهانهدل دیوانه ی بی هم نفس را


به دست تو سپردم عاشقانهسرود آتشین داغ هامون


به آتش می کشد آرام خانهقالب:قطعه


دفتر:حسرت پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)

 


کلمات کلیدی :