سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نیکوکار از کار نیک بهتر است ، و بد کردار از کار بد بدتر . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/9/1:: 2:34 عصر


به شمعی دل سپردم تا سحرگاه


و او در آتش دل در زبانهبه او دل دادم و در جانم انداخت


غمی با شعله های جاودانهز شوق آتشین هم نشینی


شده آب از سر و رویش روانهرخش از آتش عشقش گل انداخت


و شرم او به رخسارش نشانهسکوت آتشین دلنوازش


حکایت می نمود از صد فسانهبه پایان تا رسید از خانه ام رفت


سوار دود خود تا بی کرانهبه پای من نشستی تا نگیرد


دلم را بی کسی های شبانهغم بی هم زبانی آتشم زد


نهادم آتش دل را بهانهدل دیوانه ی بی هم نفس را


به دست تو سپردم عاشقانهسرود آتشین داغ هامون


به آتش می کشد آرام خانهقالب:قطعه


دفتر:حسرت پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)

 


کلمات کلیدی :