سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند جویای دانش را دوست می دارد ونیز فرشتگان و پیامبران او. [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/28:: 1:44 عصر


فصل پاییزم چو آمد گام گام


لاجرم باید بریزم برگ برگ


در بهار عمرم اما زرد زرد


آتشم،آشفته اما سرد سرد


در افق پیدا و پنهان نقش گنگ


نقش دوری در همین نزدیکی است


یک نفر از نسل انسان ها جدا


همچو دیوی در پس تاریکی است


می گریزم تا فراموشش کنم


ساعتی یابم مگر آرامشی

 

هر دم اما می کند یاد آوری


سر صدای ساعت فرسایشی

 

می گشاید لب به فریادی بلند :


زنده تا هستی عذابت می کنم


آب و نانت و را به زهر اضطراب


غرق وحشت وقت خوابت می کنم


می کشانم تا به مردابی کثیف


چشمه سار زندگانی تو را


آتشی دارم که می سوزد کنون


برگ سرسبز جوانی تو را


باده ای از جام خوشبختی اگر


هر زمان نوشی خرابت می کنم


هر کجا بیرون نهد جان از تنت


من دگر ترک عذابت می کنم


دیده می بندم به روی دیو شب


شب ولی ایوان ما را تیره کرد


هر کجا گشتم پی راه گریز


چشم شومش را به چشمم خیره کرد


قالب:نو


دفتر:بوی تو


شاعر:محسن نصیری(هامون)کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/27:: 10:49 صبح


ای مسافر یاور شبهای من


آشنای دیده ی تنهای منساعتی بنشین کنارم همچو آب


در سراب خشکی غمهای منقصه غربت درون خانه ام


بشنو از آتشگه تبهای منچشمه های همزبانی را بجوی


در کویر خشکی لبهای منشب دراز است وبسان یک درخت


ریشه کن در خلوت دمهای منسینه ای دارم پر از سوز سخن


گشته دریا سیل ماتمهای مناین خیابان بلند روزگار


پر شد از از هم گسستن های منغرق غم ها می شوم تا می روی


با تمام دل نبستن های منقالب:غزل


دفتر:حسرت پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/26:: 8:45 صبح


گفتم که ز عشق تو در ما چه اثر باشد


تا دولت شب هایم بی روی سحر باشدگفتا که چه می باشی در کار هواخواهی


گفتم که به چشمانت از دیده نظر باشدگفتا خبرت هرگز،از روی وفا باشد


گفتم بنگر بر این،عمری که به سر باشدگفتا که چرا بستی،دل در غم این عالم


گفتم که چو در بندم،فکرم به سفر باشدگفتا که توانی دل،از خویش بریدن را


گفتم که نمی مانم،هر چند خطر باشدگفتا که دل تنها،همچون شب تاریک است


گفتم که شود روشن،یاد تو اگر باشدگفتا که چه می خواهی،از دست خدای خویش


گفتم که دمی از لطف،بر ما به گذر باشدگفتا ز ره پرواز ،رویی بنما گفتم


کین مرغک پر کنده،در حسرت پر باشد تا باغ خوش عشقت،در آفت هجران است


بر شاخه ی بی بنیاد،هرگز چه ثمر باشدما خانه به دوشان را،آرام و قراری نیست


زین رو نگه هامون،غم دارد و تر باشدقالب:غزل


دفتر:حسرت پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)


 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/25:: 9:2 صبح


باد،چه خوش می وزد،از پس گیسوی تو


کاش که من هم چو باد،راه برم سوی توکرد اسیرم به راه،چشم تو با یک نگاه


کرده طلسمم کنون،نرگس جادوی توبوی تو بوی بهشت،کام تو چون باده گرم


کاش که روزی شوم،ساکن مینوی تو قبله ی من چشم تو،دست دهم دست تو


مست شدم مست تو،در هوس بوی توسرمه ی چشمان من،خاک در کوی توست


مرهم این دو اسیر،هست به جاروی توآمدنم پیش تو،کار به پایم نداشت


عشق مرا می کشید،در طرف کوی تومستی و هشیاری ام،عاشقی و زاری ام


هیچ ندارد دلیل،جز نگه روی توعشق غم فاصله،در ته چشمان ماست


کاش ببندد به هم،با گره موی توبار غم عشق را،با دل و جان می کشم


قامت هامون شکست،این خم ابروی تومرهم زخم دلم،گرمی دستان توست


بوی خوش زندگی،از گل خوشبوی توقالب:غزل


دفتر:خاکستر عشق


شاعر:محسن نصیری(هامون)

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/24:: 3:42 عصر


در خانه ی چشمانت،خوش جلوه گری پیدا


زان جلوه نهادستی،در خانه ی ما غوغاهمراه تو گر باشد،روی خوش فردایم


ورنه تن افسرده،کی دم زند از فردادر دامن عشق من،چون جشنی و سودایی


یاد تو سروری را،کرده به دلم برپابا یک نگه تو شد،غمگینی ما مستی


چون صبح دل انگیزی،شب های دل تنهااز هرم نفس هایت،تا گرمی دستانت


شد تشنه ی هر آتش،دیوانه دل شیدادر دامن تنهایی،گر بی تو بماند دل


هرگز نتوان ماند،از ما اثری برجاهمراه تو می مانم،گر با تو خطر باشد


عاشق شده ام عاشق،پروا نکنم پروابا من تو اگر باشی،بر مه نتوان افتد


هرگز نگه هامون،با روی تو در شبهاقالب:غزل


دفتر:خاکستر عشق


شاعر:محسن نصیری(هامون)

 


کلمات کلیدی :

<      1   2   3      >